مدیرکل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر ضرورت تغییر نگرش در توسعه روستایی گفت: باید بحث برند سازی در روستاها تقویت شود.
به گزارش 60 دقیقه به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علاءالدین ازوجی – اظهارکرد: برخی از روستاها جاذبه‌های ذاتی و گروهی دیگر جاذبه‌های اکتسابی دارند؛ لذا وظیفه دولت با همکاری بخش خصوصی و مشارکت مردمی ایجاد جاذبه‌های اکتسابی است که باعث می‌شود اقتصاد روستاها از آسیب دور بماند.
وی با بیان این که تغییر نگرش در توسعه روستایی ضروری است، یادآوری کرد: اگر این اتفاق نیفتد نوع فعالیت غیر مرتبط با اقتصاد روستا روز به روز بیشتر می‌شود بنابراین یکی از رویکردهای اصلی بحث روستا این است که به‌ تغییر رویکرد در اقتصاد روستا و فعالیت های زنجیره آن توجه شود.
این مقام مسئول گفت: کاری که در وزارتخانه انجام شد شناسایی روستاهای کانونی بود که در اقتصاد منطقه خود موثر هستند؛ لذا هر روستا براساس فعالیت‌های پایه خودش باید بدنبال شناسایی روابط پیشین و پسین فعالیت روستایی متناسب با محیط آن باشد که اقدامات عملیاتی آن باعث می‌شود روستا در سطح استان یا سطح کشور به طور خاص فعالیت‌های خاصی را عرضه کند که این اقدام به همراه خود برند آن فعالیت را خواهد ساخت. در واقع باید بحث برند سازی در روستاها تقویت شود.
ازوجی افزود: در بحث توسعه روستایی یکی از گام‌های مهم انتقال دانش فنی به‌ وسیله آموزش‌های تخصصی و کاربردی متناسب با روستا است.
وی تصریح کرد: همه اقداماتی که در حوزه روستا انجام می‌شود از یک طرف مبتنی بر چشم‌انداز مشخص و روشن از توسعه روستاها است و از سوی دیگر این چشم‌انداز مبتنی بر بهبود درآمد و رفاه خانوار روستایی است چرا که جاذبه‌های درآمدی که فرد روستایی کسب خواهد کرد به طور خودکار افراد روستایی در برنامه‌های روستایی بیشتر می‌توانند مشارکت و یا نقش آفرین باشند.