به گزارش 60 دقیقه: مجید خدابخش ظهر در حاشیه افتتاح نمایشگاه تولیدات هنری مددجویان آذربایجان شرقی گفت: از مسئولین کمیته امداد به جهت برپایی این نمایشگاه و از هنرجویان مددجو به جهت قبول مهارت آموزی، تشکر می کنم.
وی سپس ادامه داد: از شهروندن انتظار دارم در این نمایشگاه حضور پیدا کنند تا از اشتغالزایی حمایت شود.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین ابراز داشت: خرید محصولات مددجویان هنرجو، به منزله تشویق برای کارآفرینی است.
کمیته امداد فقط خدمات معیشتی ندارد
مدیر کل کمیته امداد استان نیز گفت: ۱۵۰ اثر از آثار هنری مددجویان در این نمایشگاه عرضه شده است. این محصولات قابلیت فروش نیز دارند.
محمد کلامی گفت: هدف از ایجاد نمایشگاه شناسایی قابلیت های هنری مددجویان و معرفی خدمات دیگر کمیته در زمینه های فرهنگی است.