اولین همایش آینده پژوهی صنعت آب و فاضلاب کشور امروز چهارشنبه 30 آبان در خانه اندیشمندان تهران با حضور مدیران و مسئولین آب و فاضلاب کشور، اساتید دانشگاه و دانشجویان این رشته برگزار شد. این همایش که به همت انجمن آمایش سرزمین ایران و موسسه اطلاع رسانی و کارآفرینی تدبیر ایرانیان برنامه ریزی شد با هدف برداشتن گامی موثر در این صنعت و هم فکری و هم افزایی برگزار گردید.