به گزارش 60 دقیقه، مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی گفت: طرح ارتقای توان اشتغال پذیری دانشجویان در سال گذشته در اکثر دانشگاه ها اجرایی شد و همچنین امسال بودجه ویژه به این طرح اختصاص داده شد.

به گزارش 60 دقیقه،، محمد رضا آهنچیان با اشاره به آخرین وضعیت طرح ارتقای توان اشتغال پذیری دانشجویان گفت: اکثر دانشگاه‌ها در سال گذشته درگیر این طرح شدند.

وی ادامه داد: دروس اختیاری زیادی در این رابطه تعریف شده است در سال جاری نیز بودجه‌ای برای آن تعریف شده است که امیدوارم وضعیت بودجه عمومی کشور اجازه دهد که آن بودجه اختصاص یابد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی افزود: از سال ۹۷ در رابطه با اجرای طرح ارتقای توان اشتغال پذیری دانشجویان بسیار راضی هستیم.

وی ادامه داد: تربیت نیروی ماهر مورد نیاز بازار کشور، انطباق برنامه‌های درسی با نیازهای بازار کار، روز آمد سازی برنامه‌های آموزشی و تقویت روحیه کارآفرینی در دانشجویان از مهمترین اهداف طرح جامع مهارت افزایی دانشجویان کارشناسی است.

به گزارش 60 دقیقه، سال گذشته همچنین عنوان شد هیأت امنای دانشگاه‌ها یک الی سه درصد درآمد اختصاصی دانشگاه خود را به طرح مهارت افزایی اختصاص می‌دهند.

 

منبع:خبرگزاری مهر