محمدرضا نجفی منش، فعال اقتصادی

به گزارش 60 دقیقه، یکی از مشکلات اساسی تولیدکنندگان موانع موجود برای تامین مواد اولیه ارزان است. در این راستا بانک‌ها نه تنها با تولید همراهی نمی‌کنند، بلکه به آن نیز فشار وارد می کنند. اگر در سالی که سال رونق تولید نام گذاری شده است، بانک‌ها هم سو با تولید و در فکر تسهیل شرایط تولید باشند، باید با تولیدکننده مدارا کنند. مثلا در خصوص مواد اولیه بهتر است ازخریدار ۱۰ درصد پول کالا را گرفته و مابقی را تقسیط دو ساله کرده و یا بعدا از تولیدکننده اخذ کنند. برای گشایش اعتبار داخلی‌ها نیز لازم است، ۱۰ درصدی که در حال حاضر بانک ها از تولیدکننده می گیرند، به ۵ درصد کاهش پیدا کند. سومین کاری که بانک مرکزی باید انجام دهد، تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها است. تولیدکنندگان به سه برابر سرمایه در گردش نیاز دارند. اگر نیت واقعی کمک به تولید است، بانک‌ها می‌توانند با همان وثایق قبلی به تولید تسهیلات مورد نیاز را پرداخت کنند و باقی را از مدیران شرکت‌ها بگیرند، مثلا چک و یا سفته بگیرند درست مانند سابق که وثیقه ملکی مد نظر نبود.

منبع:کسب و کار نیوز