به گزارش 60 دقیقه، در شرایط فعلی که بنگاه ها یا واحدهای تولیدی اطمینانی از وضعیت سرمایه گذاری ندارند، برخی کارآفرینان راهکاری خوبی در پیش گرفته اند. وحید نوایی مخترع جوانی است که بدون امید به برنامه ها و سیاست های دولت برای اشتغال خود اقدام کرده است.

وی توانسته برای 15 اختراع خود گواهی ثبت اختراع دریافت نماید. این مخترع جوان 5 اختراع در حوزه خودرو، 5 اختراع صنعتی و 5 اختراع ساختمانی به ثبت رسانده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم