نتایج طرح پایش ملی کسب‌ و کار در تابستان سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که شاخص ملی کسب‌ و کار برای سومین فصل متوالی در مسیر بهبود گام برداشته و در بهترین وضعیت طی یک سال و نیم گذشته قرار گرفته است.

گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از نتایج پایش ملی کسب‌وکار در تابستان سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که رقم شاخص ملی کسب‌و کار به ۶.۰۷ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) رسیده که بهتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (بهار ۱۳۹۸ با میانگین ۶.۱۷) است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شصت دقیقه از مدیراینفو؛ همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، در اکثر استان‌ها، وضعیت بیشتر مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب وکار ایران در تابستان ۱۳۹۸، تا حدودی مساعدتر شده است.

موانع اصلی کسب‌و کار
در تابستان ۹۸ فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به‌ترتیب سه مؤلفه «غیرقابل پیش ‏بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌‏های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های کسب‌و کار و سه مؤلفه «محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز و گازوییل و...)»، «محدویت دسترسی به آب» و «محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت» را مناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.

در دوره نخست اجرای این طرح، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها به عنوان نامساعدترین مؤلفه کسب وکار ارزیابی شده بود اما در ۸ دوره اجرا از پاییز ۱۳۹۶ تا تابستان ۱۳۹۸، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، نامساعدترین مؤلفه کسب وکار ارزیابی شده است.

وضعیت کسب‌وکار در استان‌ها

بر اساس یافته‌‌های طرح پایش ملی کسب‌و کار در تابستان ۱۳۹۸، استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و البرز دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌ وکار و استان‌های آذربایجان غربی، گیلان و زنجان دارای بهترین وضعیت محیط کسب ‏و کار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

شاخص کسب‌وکار

بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب ‏و کار ایران در تابستان ۱۳۹۸، عدد ۶.۲۲ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (بهار ۱۳۹۸ با میانگین ۶.۲۹) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۶.۳۴ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶.۴۴ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۶.۱۳ است که در فصل گذشته عدد ۶.۱۸ ارزیابی شده بود. نگاه اجمالی نشان می‌دهد همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد ۵.۲۸ و محیط مالی با عدد ۸.۵۸ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند.

انتهای پیام/م/