فشردگی زمان، مکان و فناوری در عصر ارتباطات باعث از بین رفتن بسیاری از مشاغل در دهه پیش رو است.

برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد در ۵ ساله آینده بیش از ۷۰۰ میلیون شغل از سراسر جهان از دست می‌رود. یکی از شاخصه‌های دیگر عصر ارتباطات کوچک شدن و کم اثر شدن دولت‌هاست. بنابراین داشتن یک شغل دولتی نیز حاشیه امنیتی برای هیچکسی محسوب نمی‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شصت دقیقه از آنا، وقتی تا چند سال آینده بسیاری از وظایف ادارات دولتی، عمومی و بانک‌ها حذف می‌شود، بی‌شک حدود دوم سوم مشاغل اداری دولتی و عمومی(شهرداری) در ۱۰ سال آینده به مخاطره می‌افتد.

بنابراین اگر کسی برای آینده خود و فرزندانش اهمیت قائل است. حتی اگر در حال حاضر شغلی دارد ، باید با آموزش مجدد خودش یا سرمایه‌گذاری جدید به فکر کسب‌وکاری با شرایط جدید باشد.

انتهای پیام/م/