عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار حذف مقررات دست و پاگیر، کوتاه شدن زمان صدور مجوزهای کسب و کار و حمایت مالی از کارخانه های با سابقه و شهرک های صنعتی را خواستار شد و گفت: تا زمانی که فضای کسب و کار مساعد نشود، نمی توانیم مشکلات اقتصادی و بیکاری را حل کنیم.

به نقل 60 دقیقه از ایسنا، علی اصلانی ، با تاکید بر رفع موانع فضای کسب و کار کشور اظهار کرد: واقعیت امر این است که مشکلات زیادی در مسیر کسب و کار کشور وجود دارد و هیچگاه آن طور که دغدغه مقام معظم رهبری بوده این موانع برطرف نشده و فضای کسب و کار مساعد نبوده است.
وی افزود: متاسفانه یکی از موانع در اجرای قانون است. شما ببینید قانون سیاستهای اصل ۴۴ بر کاهش تصدیگری دولت و خصوصی سازی تاکید دارد و می خواهد که دولت را کوچک کند در همین راستا بسیاری از شرکتها به بخش خصوصی واگذار شد ولی به دنبال واگذاری مشکلاتی هم پدیدار شد. امروز هپکو، آذرآب، ماشین سازی تبریز و هفت تپه نمونه هایی از این واگذاری ها هستند ولی چون نظارت رویشان نبوده کارگران این کارخانه ها با مشکلات زیادی روبه رو شده اند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: تصور ما از بخش خصوصی این بود که چون پول می آورد و سهامدار است، دقت بیشتری در راه اندازی کارخانه و خط تولید می کند ولی غالبا کارفرمای این کارخانه ها پس از واگذاری اولین کاری که کردند اخراج کارگران رسمی و نیروهای باسابقه بود و بعد اعلام کردند که می خواهند صادرات را گسترش بدهند.
عدم توسعه دولت الکترونیک از جمله موانع کسب و کار
اصلانی در ادامه عدم توسعه دولت الکترونیک را یکی از موانع کسب و کار در کشور عنوان کرد و گفت: تمام دولتها در کشور همیشه بر ایجاد و استقرار دولت الکترونیک تاکید داشتند ولی دیدیم که این الزام قانونی هم به درستی اجرا نشد و تنها یک اسم از آن باقی ماند تا بروکراسی های زائد و آزار دهنده همچنان در مسیر کارآفرینان و تولیدکنندگان بماند.