به گزارش 60 دقیقه از پایگاه خبری اقتصادی معاصر، محمد صاحبکار خراسانی در پاسخ به اینکه برخی شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام به واگذاری شرکت خود با تسهیلات دانش‌بنیانی اعم از بیمه، مالیات، گمرک و… می‌کنند، اظهار کرد: شرکت‌های دانش‌بنیانی که بخش خصوصی هستند می‌توانند سهام خود را منتقل یا نسبت به واگذاری شرکت خود اقدام کنند.

وی عنوان کرد: بعد از واگذاری ما در صدد هستیم دوباره کل شرکت را مورد ارزیابی قرار دهیم که اگر معیارهای دانش‌بنیانی را نداشته باشد مجوز دانش‌بنیانی را تایید نخواهیم کرد.

صاحبکار خاطرنشان کرد: در ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان اگر تیم فنی و توانمندی فنی در شرکت دانش‌بنیان مورد نظر باقی‌مانده باشد ما شرکت را تایید و تمدید می‌کنیم؛ ولی اگر توانمندی شرکت از بین رفته باشد ما شرکت را تایید نخواهیم کرد. وی با بیان اینکه در کل، فرآیند واگذاری و فروش سهام شرکت‌ها ایرادی ندارد، عنوان کرد: ما در معاونت علمی شرکت‌ها را به‌صورت دوره‌ای مورد ارزیابی قرار می‌دهیم؛ در این مسیر شرکت‌هایی هم هستند که از دانش‌بنیانی خارج می‌شوند و برخی دانش‌بنیان می‌مانند.

وی با تاکید بر اینکه همه شرکت‌ها باید خصوصیات دانش‌بنیانی را حفظ کنند، بیان کرد: شرکت‌ها باید همواره تیم تحقیق و توسعه داشته باشند و مسائل فنی را مسلط باشند اگر این معیارها نباشد، شرکت نمی‌تواند دانش‌بنیان بماند.