کنفرانس تخصصی «یک راه یک کمربند» پیش از ظهر امروز در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن خیام برگزار شد و کارشناسان و صاحب نظران این حوزه به ایراد دیدگاه‌های خود پرداختند.

دکتر امیر محمودزاده، رئیس انجمن آمایش سرزمین ایران در این کنفرانس عنوان کرد:

- افتتاح مرکز روسیه شناسی و چین‌شناسی در انجمن آمایش سرزمین ایران
- حل بخش عظیمی از مشکلات بیکاری کشور با توسعه بندر چابهار
- برگزاری نشست اوراسیاشناسی در دی ماه 1398

 

9808197

9808198

 

980844

980845

 

980855

980877

 

980819

98081966