متوسط تعداد شاغلان برای هر تعاونی در کشور ۱۵ نفر است. این شاخص برای تعاونی‌ها با فعالیت واسطه‌گری مالی ۴۹،با فعالیت ساختمان ۲۳ نفر و برای فعالیت حمل و نقل،ا نبارداری و ارتباطات ۱۶ نفر می‌باشد.

مطابق آمارها از تعداد کل شاغلین بخش تعاون 25 درصد در فعالیت ساختمانی19 درصد در فعالیت صنعتی، 16 درصد در فعالیت های کشاورزی، شکار و جنگل داری و ما بقی در سایر تعاونی ها مشغول به فعالیت می باشند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شصت دقیقه از تسنیم، متوسط تعداد شاغلان برای تعاونی های کل کشور 15 نفر است. این شاخص برای تعاونی ها با فعالیت واسطه گری مالی 49 نفر، با فعالیت ساختمان 23 نفر و برای فعالیت حمل و نقل،انبارداری و ارتباطات 16 نفر می باشد.

 تا سال 97 در فعالیت ساختمانی 34634 تعاونی به ثبت رسیده که از این بین 680 تعاونی در دست اجرا و 12056 تعاونی فعال می باشند. به ترتیب استان های تهران، خوزستان و فارس بیشترین تعاونی های فعال و دست اجرا را دارا می باشند. متوسط تعداد اعضا در تعاونی های ساختمان 86 نفر، متوسط سرمایه برای هر تعاونی 385 میلیون ریال و متوسط تعداد شاغلین 23 نفر می باشند.

در فعالیت صنعتی 49673 تعاونی به ثبت رسیده که از این بین 6609 تعاونی در دست اجرا و 14080تعاونی فعال می باشند. به ترتیب استان های مازندران، تهران و خراسان رضوی بیشترین تعاونی های فعال و دست اجرا را دارا می باشند. متوسط تعداد اعضا در تعاونی های صنعتی 18نفر،متوسط سرمایه برای هر تعاونی 865 میلیون ریال و متوسط تعداد کارکنان 12نفر می باشد.

 در فعالیت های کشاورزی،شکار و جنگل داری 54175 تعاونی به ثبت رسیده که از بین 7504  تعاونی در دست اجرا و 15978 تعاونی فعال می باشند که به ترتیب استان های مازندارن، خراسان رضوی و کرمان بیشترین تعاونی های فعال و در دست اجرا را دارا می باشند. متوسط تعداد اعضا در فعالیت های کشاورزی، شکار و جنگل داری 16 نفر، متوسط سرمایه باری هر تعاونی 256 میلیون ریال و متوسط شاغلین 9 نفر می باشد.

 انتهای پیام/م/