محمدصالح اولیا در گردهمایی فناورانه سازمان ها و صنایع شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست در صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: ظرفیت هایی که در پارک ها، شرکت های دانش بنیان، معاونت علمی و ... ایجاد شده ارتباطات خوبی را شکل داده است.

وی با بیان اینکه اهمیت و بحرانی بودن موضوع آب در کشور ما می طلبد بیش از آنچه که به آن پرداخته ایم باید مورد توجه قرار بگیرد، گفت: عرضه منابع آب ما محدود است. از این رو موضوع «مصرف» مهم می شود.
اولیا ادامه داد: یک زمانی نوآوری و تحقیقات در هر زمینه ای جدی گرفته نمی شد و در سطح موضوعی تشریفاتی و لوکس به آن نگاه می شد اما اکنون شاهد این هستیم که نوآوری و تحقیقات نقش جدی به لحاظ اقتصادی در کشور ما ایفا می کند.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از مدیراینفو، به گفته وی این تحقیقات در بخش خدماتی بیشتر و در بخش تولیدی کمتر تاثیر گذاشته است اما اکنون این موضوع رو به توسعه است و تحقیقات نقش خود را در تولیدات ایفا می کند که این جای خوشحالی دارد.

وی با بیان اینکه قبلا مشکلات و بحران ها با روش های فنی و مدیریتی حل می شد گفت: اما ظهور فناوری های جدید این اعتماد به نفس را در جوانان ایجاد کرده که می توانند نقش موثری در رفع بحران ها داشته باشند.
اولیا تاکید کرد: اکنون به مرحله ای رسیده ایم که تقاضای فناوری و عرضه فناوری جدی گرفته می شود و این فرصت بی نظیری را فراهم ساخته است.

وی با اشاره به اقدامات وزارت نیرو در توسعه فناوری ها گفت: وزارت نیرو توجه ویژه ای به اکوسیستم نوآوری کرده و توانسته مجموعه ای از عناصری که در حوزه فناوری نقش دارند را ایجاد کند.

معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو ادامه داد: ایجاد صندوق ها و سایر نهادهای مرتبط، حمایت از فناوران در حوزه های مختلف، راه اندازی مراکز رشد در حوزه آب و برق، ایجاد پارک فناوری نیرو و ... از مجموعه اکوسیستم نوآوری هستند که با توجه به ظرفیت ها در وزارت نیرو ایجاد شده است.

وی تاکید کرد: خوشبختانه نهادهای خوبی همچون موسسه تحقیقات آب، پژوهشگاه نیرو در بخش تحقیقاتی فعالیت می کنند و رویکرد جدیدی نسبت به این فناوری های نو دارند.

وی گفت: وظیفه ما این است که ارتباطات را تسهیل کنیم تا زمینه ورود فناوری به بخش های مختلف مرتبط با وزارت نیرو فراهم شود.

معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو تصریح کرد: همچنین تسهیلات و کمک های مالی صندوق پژوهش و فناوری وزارت نیرو به فعالان عرصه فناوری ارائه می شود که قرار است به لحاظ مالی ارتقا یابد.