احمد اکرامی کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به نام گذاری سال ۹۸ به نام رونق تولید اظهار کرد: رونق تولید می‌تواند گره از رکود اقتصادی کشور باز کند، شرایط را به سمت افزایش اشتغال و شکوفایی اقتصادی پیش ببرد.

اکرامی تصریح کرد: روند افزایش بیکاری در کشور طی سال‌های گذشته سیر صعودی داشته است که این موضوع حکایت از کاهش تولید داخلی در کشور دارد.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از میزان، وی افزود: فعالیت بسیاری از بنگاه‌های تولیدی به دلیل واردات بی رویه کالا‌های قاچاق، توجیه اقتصادی ندارند و کفه ترازو در بازار به سمت کالا‌های وارداتی سنگین است. کالا‌های قاچاق به دلیل عدم پرداخت مالیات و عوارض گمرکی قیمت پایین تری نسبت به کالای ایرانی دارد و شرایط نابرابری برای رقابت اقتصادی ایجاد کرده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: باید از ورود کالا‌هایی که در داخل کشور تولید می‌شود، جلوگیری کرد تا زمینه برای احیای تولید داخلی فراهم شود. خرید کالای خارجی منجر به تقویت اقتصاد کشور‌های دیگر می‌شود و باید فرهنگ استفاده از کالای ایرانی در کشور فراگیر شود.

اکرامی افزود: کالا‌های ایرانی به دلیل عدم برنامه ریزی در تهیه برند اختصاصی در معرفی و عرضه کالای خود با مشکلات متعددی مواجه هستند.