وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه فضای کسب و کار در کشور، هنوز تسهیل نشده است، گفت: وزارت کار، آمادگی دارد توسط صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، از کارآفرینان حمایت کند.

 محمد شریعتمداری در گردهمایی مسابقه کارآفرینی با حمایت صندوق کارآفرینی امید، اظهار داشت: هر وقت در میان شما کارآفرینان حاضر می‌شوم، امیدوارتر از قبل شدم.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از مهر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کار و کارآفرینی، امید و نشاط را به جامعه تزریق می کند، افزود: اگر بتوانیم ایده و طرح های جوانان را با حمایت خود مردم و مشارکت های مردمی، به کار مولد و کسب و کار تبدیل کنیم، عبادتی بسیار والا انجام داده ایم.

شریعتمداری تصریح کرد: دولت به عنوان تسهیل گر، حتما باید تحت عنوان حمایت از کارآفرینان، وارد عرصه شود؛ ضمن اینکه افرادی که دارای فکر و ایده هستند و می توانند آن را توسعه دهند، باید برای شبکه سازی در فضاهای اجتماعی کارآفرینانه، شرکت کنند.

وی با تأکید بر اینکه از ویژگی های فضاهای کارآفرینانه و رویدادهای کارآفرینی این است که کارآفرینی های اجتماعی، بیش از پیش نمایان شده است، یادآور شد: اقدام دیگری که مفید است، جهت دهی منابع خرد و کوچک برای ایجاد و توسعه فعالیت های کارآفرینانه است.

شریعتمداری با اشاره به بازدید خود از نمایشگاه کارآفرینی و انجام گفتگو با برخی کارآفرینان گفت: یکی از مشکلات صاحبان ایده، نداشتن منابع و سرمایه گذار است که در این زمینه، قطعا می توان این نوید را داد که سرمایه گذارانی هستند تا از افکار خلاقانه حمایت کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ما به عنوان سیاستگذار، آمادگی داریم در صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون، از فعالیت های خرد کارآفرینانه و همچنین از همه سرمایه گذاران در حوزه های کسب و کار، حمایت کنیم.

وی تأکید کرد: می دانم در دل هر کدام از شما کارآفرینان دردهایی وجود دارد و هنوز هم روند کسب و کار در ایران تسهیل نشده است؛ اما ما تلاش کرده ایم با ایجاد نهادهای توسعه ای، برخی از فرآیندها را تسهیل کنیم که در این زمینه اخیرا بنیاد عمومی _ خصوصی تولید محتوای دیجیتال و همچنین بنیاد توسعه فناوری در حوزه های هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و بلاکچین تأسیس شده است و به زودی نیز بنیاد توسعه محصولات فرهنگی افتتاح خواهد شد که مکانی برای بهره‌وری افکار نو و خلاقانه می‌شود.