هاجر طایی در سمیرم اظهار داشت‌: رویداد کارآفرینی (استارتاپ ویکند) کشاورزی اولین بار در مرکز آموزش جهاد برگزار شد که در این برنامه با حضور ۱۴۱ شرکت کننده از مهندسین کشاورزی سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی بیش از ۴۵ ایده در قالب ۹ تیم تشکیل شد.

این توانخواه سمیرمی افزود‌: تیم ما شش نفره بود و در کارگاه بوم و کسب و کار فعالیت داشتیم و با ایده ”آپارات کشاورزی» یا ”V farm“ فیلم و محتوای آموزشی کارآفرینی تولید پلت فرم آنلاین که شبیه آپارات است را با هدف کارآفرینی و اشتراک تجربیات به کارگاه بوم و کسب و کار ارائه کردیم‌؛ در نتیجه با ۶ ساعت کار نظری و ۵۴ ساعت کار عملی موفق به دریافت لوح کار آفرینی این رویداد شدیم.

وی تصریح کرد‌: در این رویداد رئیس و اعضای شورای سازمان کشاورزی‌، معاون آموزشی فنی و پژوهشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور‌، مدیر کل دفتر امور فناوری سازمان تحقیقا‌ت‌، آموزش و ترویج کشور و رئیس مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان حضور داشتند.

منبع: مدیراینفو