رییس مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته وزارت صمت گفت: با ‌انقلاب چهارم صنعتی، ۶۵ درصد از مشاغل دچار تحول می‌شوند و از امروز باید برای تربیت نیروی شاغل در آن زمان برنامه‌ریزی کنیم.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از مدیراینفو، حسن آقا کثیری در نخستین اجلاس سراسری انقلاب صنعتی چهارم در هزاره سوم در محل اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه انقلاب های صنعتی با دلایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته اند، افزود: سه انقلاب صنعتی را پشت سرگذاشته ایم و اکنون در آستانه انقلاب چهارم هستیم.

وی اظهارداشت: مفهوم انقلاب صنعتی چهارم در سال ۲۰۰۶ مطرح شد که شامل مفاهیم ارتباطات، حمل و نقل، سلامت، تغذیه و انرژی می شود.

آقا کثیری با اشاره به اینکه برخی تحولات تکنولوژیک امروزی را بخشی از انقلاب سوم صنعتی می دانند، گفت: این انقلاب مختصات متفاوتی از نظر سرعت و تحولات دارد.

وی با بیان اینکه ۹ تکنولوژی متحول کننده در انقلاب صنعتی چهارم وجود دارد، افزود: مزایای این انقلاب، افزایش بهره وری، افزایش انعطاف پذیری، افزایش کیفیت و افزایش سرعت است.

معاون وزارت صمت سایر مزایا را شامل ایمنی محیط کار، آموزش و تعامل، محیط زیست و نوآوری دانست و ادامه داد: حوزه های تاثیر پذیر از انقلاب چهارم صنعتی شامل خدمات و مدل های کسب و کار، زنجیره ارزش صنایع، اطمینان و بهره وری، مهارت و تحصیلات کارکنان و امنیت فناوری اطلاعات است.

وی تاکید کرد: با تغییرات انقلاب چهارم صنعتی، ۶۵ درصد از مشاغل تا ۱۵ سال آینده متحول می شود و یا وجود نخواهد داشت.

آقاکثیری گفت: هر کشور برای ورود به انقلاب صنعتی چهارم با دو مقیاس محرک های تولید و ساختار تولید مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی به ابرروندهای تاثیر گذار در آینده اقتصاد اشاره کرد و افزود: این موارد شامل تغییرات جمعیتی و اجتماعی، کمبود منابع به ویژه آب و تقسیم مسوولیت های اجتماعی می شود.

معاون وزیر صمت تاکید کرد: با استفاده از مزایای انقلاب چهارم صنعتی می‌توان مصرف آب در کشاورزی را بهینه کرد.