به گزارش 60 دقیقه ، نمایشگاه مدیریت بحران و HSE با حضور مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افتتاح گردید.

EFTETAHIYEYE HSE

 EFTETAHIYEYE HSE1