به نقل از 60 دقیقه و به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرشاد کهیاری افزود: سرمایه گذاری های زیادی در حوزه های تولیدی و صنعتی کشور انجام شده و این سرمایه گذاری ها به دلائل مختلف منجمله نبود بازار، اختلاف شرکا، عدم مطالعه و نیاز سنجی دقیق و غیره راکد و بدون استفاده باقی مانده است.

وی همچنین اظهارداشت: تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اینکه از این سرمایه گذاری ها به درستی استفاده شود.

مدیر تامین مالی و سرمایه گذاری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: خصوصیت این جهت گیر‌ی اینکه واحدها خیلی سریع‌تر به بهره برداری می رسند، اشتغال سریع‌تر به کار گرفته می‌ شود و هزینه سرمایه گذاری هم کاهش پیدا می کند.

وی افزود: در سنوات گذشته از تمامی ظرفیت ها در این زمینه استفاده شده به نحوی که تاکنون هشت هزار و 636 واحد به چرخه تولید بازگشته است.

کهیاری تصریح کرد: سال گذشته یک هزار و 444 واحد صنعتی کوچک و متوسط در سطح کشور به چرخه تولید بازگشته و امسال هم یک هزار و 500 واحد در دستور کار است.

وی ادامه داد: انتظار بر اینکه همه استان ‌ها با حداکثر توان برنامه وزارت صمت در خصوص بازگرداندن واحدهای تولیدی و صنعتی به چرخه تولید تلاش کنند تا این برنامه صد درصد محقق شود.

مدیر تامین مالی و سرمایه گذاری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: برای تحقق و عملیاتی شدن این برنامه مصوب وزارت صمت در سه سطح نخست از سوی سازمان ‌های صنعت، معدن وتجارت و شرکت شهرک‌ های صنعتی استان‌ ها، دوم سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک‌ های صنعتی ایران و سوم وزارت صنعت، معدن و تجارت نظارت صورت می‌گیرد.

وی افزود: هر سال که در این زمینه برنامه ای مصوب شده بیش از میزان مصوب راه اندازی مجدد واحدها انجام شده است.

کهیاری با بیان اینکه صنعت کوچک و متوسط قابلیت تحریم ندارد، اظهارداشت: این صنعت نقش مهمی در اشتغال، توسعه صادرات، پویایی تولید، رشد اقتصادی و غیره دارد.

وی ادامه داد: جدا از راه اندازی واحدهای راکد و غیرفعال صنعتی، حفظ و تقویت واحدهای فعال و افزایش ظرفیت تولید این واحدها نیز در دستور کار است.

مدیر تامین مالی و سرمایه گذاری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران یادآورشد: هم اکنون 21 درصد واحدهای کوچک و متوسط در سطح کشور تعطیل هستند.