وی ادامه داد: مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه خلیج فارس از سال گذشته با هدف حمایت از ایده های نوآورانه دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها راه اندازی شده است.
شیرکانی اظهار داشت: تاکنون بیش از 30 هسته نوآور در این مرکز پذیرش شده که از مجموع آنها هشت ایده به مرحله تجاری سازی رسیده است.
وی یادآور شد: دانشجویان ممکن است در زمینه های مختلف برای آینده شغلی خود ایده‌هایی را در سر داشته باشند که به تنهایی قادر به انجام آن نباشند و یا با مسیر حرکت در این زمینه آشنایی ندارند.
شیرکانی ادامه داد: در چنین شرایطی دانشجویان با دریافت آموزش و مشاوره‌های لازم می توانند تیم کاری خود را تشکیل و با حمایت مرکز کارآفرینی و نوآوری شروع به تولید محصول و تجاری سازی آن کنند.
وی بیان کرد: حمایت های این مرکز شامل حمایت مالی، خدمات اداری و پشتیبانی، کارگاهی و آزمایشگاهی، مشاوره ای، اطلاع رسانی، تبلیغات و نمایشگاهی است.
دانشگاه خلیج فارس با حدود هفت هزار دانشجو در 29 رشته کارشناسی، 48 رشته کارشناسی ارشد و 13 رشته دکترا، جهت گیری خود را در حوزه کار آفرینی قرار داده و این دانشگاه از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان پایلوت دانشگاه کار آفرین انتخاب شده است.