ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی(رینوتکس) با حضور نمایندگان مجلس، مسئولین استانی و کشوری، اساتید دانشگاه و شرکت های فعال در این حوضه از سراسر کشور در تبریز افتتاح شد.

ماهوتی رییس نمایشگاههای بین المللی تبریز در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه گفت: رویداد نوآوری و فناوری ربع رشیدی بزرگنرین رویداد کشور در این زمینه است. وی در ادامه گفت نمایشگاه ربع رشیدی تنها نمایشگاه کشور است که برنامه خود تا سال 1405 را ارایه کرده است.