به گزارش 60 دقیقه، همایش هفته جهانی کارآفرینی با همت اداره کل فنی و حرفه ای استان اصفهان و مجموعه شاخص پژوه برگزار شد.