به گزارش 60 دقیقه، همایش کسب و کار و های خوش آتیه، با حضور متخصصان و فعالان حوزه کسب و کار، کارآفرینی و اقتصاد توسط مرکز مشاوره کسب وکار و‌ شتابدهنده شاخص پژوه در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار گردید.
در این نشست، اساتید صاحب نظر حوزه مدیریت و کارآفرینی ، مشاغل خوش آتیه را از دیدگاه کلان روند های شکل دهنده آتیه، کسب وکارهای الکترونیک و کسب و کار های تقاضا محور و‌ مدل های نوین کسب وکار معرفی کردند.