به گزارش 60 دقیقه، احمد مرت افزود: صندوق پژوهش وفناوری استان اصفهان اولین صندوق پژوهش و فناوری کشور است که از سال 84 فعالیت خود را شروع کرده و عمدتا در این سال ها به شرکت های فناور مستقر در پارک های علم و فناوری این استان، تسهیلات ارایه کرده است.

وی بیان کرد: از زمانی که این صندوق عاملیت صندوق نوآوری وشکوفایی را بدست آورده، به شرکت‌های دانش بنیان با تمرکز بیشتری تسهیلات داده و ضمانت نامه برای شرکت های دانش بنیان صادر کرده و در بخش سرمایه گذاری جسورانه نیزفعالیت داشته است.

مرت با اشاره به اینکه این صندوق بر اساس حوزه جغرافیایی فعالیت دارد، گفت: صندوق پژوهش و فناوری اصفهان مانند دیگرصندوق ها از قبیل صندوق پژوهش و فناوری تهران نیست که تخصصی و بر اساس موضوع فعالیت داشته باشد، بلکه به همه شرکت های فناور و دانش بنیان دراستان اصفهان خدمات می دهیم و اولویت ما جغرافیایی است تا اینکه موضوعی باشد.

وی بیان کرد: اعتبار اختصاص داده شده صندوق نوآوری و شکوفایی تقریبا 40 میلیارد تومان است که در قالب 13 میلیارد تومان تسهیلات و 27میلیارد تومان خط اعتباری اعطا شده است.

مرت افزود: تزریق این خط اعتباری از سوی صندوق نوآوری وشکوفایی در پایان سال گذشته، برای سال 98 اصفهان سال درخشانی خواهد بود چرا که اقدام موثری در جهت شکوفایی شرکت های خلاق و نوآور غیر دانش بنیان انجام شده است.

وی همچنین گفت: صندوق های پژوهش و فناوری استان تهران در جذب منابع مالی دستشان باز است و به منابع زیادی نزدیک هستند، اختصاص این اعتبار از سوی صندوق نوآوری وشکوفایی به صندوق های پژوهش و فناوری سایر استان ها اتفاق خیلی خوبی برای توسعه نوآوری در کشور است.

وی یاداور شد: سال گذشته 20 میلیارد تومان اعتبار در قالب تسهیلات ارزان قیمت، لیزینگ و سرمایه گذاری جسورانه از سوی این صندوق ارایه شده است.

منبع: ایرنا