رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان بوشهرگفت: با تشکیل انجمن زنان کارآفرین استان درحوزه صنعت، معدن وتجارت، زمینه افزایش اشتغال بانوان درکسب و کارهای تولیدی فراهم خواهد شد.

به گزارش 60 دقیقه ، سید حسین حسینی محمدی در نشست با بانوان کارآفرین فعال در زمینه انواع مشاغل خانگی و دیگر فعالیت‌ها در حوزه صنعت و معدن و تجارت بمنظور هم افزایی و تشکیل انجمن بانوان کارآفرین در استان بوشهر افزود: در شرایط کنونی هیچ امری نمی‌توانند مهم‌تر از ایجاد کسب و کار و تولید اشتغال در جامعه باشد که از این رو بخشی از تولیدات محصولات داخلی توسط زنان دارای مهارت در خانواده از جمله فرش دستباف، خیاطی و دیگر فعالیت‌ها صورت می‌گیرد.

حسینی محمدی با اشاره به ساختارمند شدن تشکلات کسب و کار به صورت مستقل در استان عنوان کرد: اگر بتوان بر مبنای کارآفرینی با در نظر گرفتن استفاده از اطلاعات و تکنولوژی بروز در راستای نیاز بازار حرکت کنیم می‌توانیم در کسب و کار به موفقیت مطلوب برسیم.

وی گفت: با توجه به پیشرفت‌های حاصله در دنیای کنونی استفاده ازطرح و ایده‌های جدید درکسب و کارمی تواند باعث ترویج و توسعه کارآفرینی، کمک به بهبود و اصلاح سیاست‌های حمایتی از زنان کارآفرین در بخش‌های مختلف نظیر کشاورزی، صنعتی، صنایع دستی و گردشگری و سایر بخش‌ها شود.

حسینی محمدی با اشاره به سهم ۴۰ درصدی حوزه صنعت، معدن و تجارت در تولید ناخالص ملی و نقش مؤثر بانوان در این سهم، افزود: در نظر است در راستای هم افزایی و بهره مندی از تجارب، خلاقیت و توانمندیهای بانوان استان، با تشکیل انجمن مستقل ویژه کسب و کار بانوان نسبت به افزایش کارآفرینی و تولیدات استان در سطح اقتصاد ملی تأثر گذاری بیش از بیش داشته باشیم.

منبع:خبرگزاری مهر