مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان از کاهش حوادث ناشی از کار استان در شش ماهه اول سال جاری نسبت به شش ماهه سال قبل خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع سانی شصت دقیقه از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، محسن نیرومند بر لزوم توجه بیشتر به صنعت، تولید و ساختمان در سال جاری تأکید کرد و افزود: اجرای برنامه آموزش کارگران ساختمانی گام مؤثری در کاهش این حوادث خواهد بود.

نیرومند در بررسی آمار علل حوادث اظهار داشت: بیش از 72 درصد علل بروز حوادث در اثرعدم نظارت، عدم آموزش و شرایط ناایمن کارگاه بوده که قصور آن متوجه کارفرما و کمتر از 28 درصد بدلیل رفتار نا ایمن کارگرانو عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی است.
وی تصریح کرد: کارفرمایان بدلیل استفاده از بیمه های مسئولیت مدنی و به منظور بهره مندی حداکثری از خسارات پرداختی توسط شرکت های بیمه گذار، در حوادث ناشی از کار دفاع مؤثری از خود نمی نمایند و این امر موجب شده علل بروز حوادث بیشتر متوجه کارفرمایان گردد. از طرفی تجهیزات و ماشین آلات موجود در بسیاری از صنایع فرسوده و به روز رسانی نشده استمدیرکل تعاون، کار و رفاه  اجتماعی اصفهان در خصوص اقدامات انجام شده برای کاهش حوادث ناشی از کار توضیح داد: اجرای آئین نامه اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران و الزام پیمانکاران به اخذ صلاحیت ایمنی،اجرای مدل خود بازرسی و استقرار مسئولین ایمنی در کارگاه ها، آموزش های ارائه شده به کارگران و کارفرمایان براساس آئین نامه آموزش ایمنی کارگران، کارفرمایان و پیمانکاران در سطح گسترده دراستان،کیفیت بخشی به بازرسی های انجام شده توسط بازرسان کار و کاهش بخشی از فعالیت های اقتصادی خصوصاً در پروژه های عمرانی و ساختمانی از دلایل عمده کاهش حوادث ناشی از کار بوده است.
 
انتهای پیام/م/