مدیر پروژه اشتغال فراگیر و روستایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با جذب ۷۰ درصدی اعتبارات اشتغال روستایی در استان اردبیل به تعداد2420 طرح اشتغال روستایی به مبلغ ۲۴۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شصت دقیقه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نوزدهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان اردبیل با حضور مدیر پروژه های اشتغال فراگیر و روستایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون توانمندسازی و برنامه ریزی صندوق کارآفرینی امید با هدف بررسی مسائل و ابهامات فرایند طرح اشتغال روستایی تشکیل شد.

رامین اسدی با بیان اینکه مخاطب طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری بیشتر دانش آموختگان دانشگاهی هستند، گفت: بررسی ها نشان می دهد که افراد با مدارک تحصیلی پایین تر، بیشتر مشتاق دریافت این تسهیلات بوده اند.

وی گفت: نزدیک به ۷۰ درصد سهمیه ابلاغی استان اردبیل از محل اعتبارات قانون حمایت از اشتغال پایدار روستایی و عشایری توسط سه بانک عامل کشاورزی، پست بانک، صندوق کارآفرینی امید و بانک توسعه تعاون پرداخت شده است.

مدیر پروژه های اشتغال فراگیر و روستایی وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: معرفی طرح، بیشتر از سهمیه استان رویکرد مثبت جهت جذب کامل اعتبارات درصورت ریزش متقاضیان تسهیلات است.

مدیر پروژه اشتغال فراگیر و روستایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: استان اردبیل دارای جایگاه مناسب در رابطه با کمترین میزان انحراف طرح های اشتغال پایدار روستایی و عشایری در سطح کشور است.

وی افزود: تاکنون در این استان به تعداد ۲ هزار ۴۲۰ طرح اشتغال روستایی نزدیک به مبلغ ۲۴۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

انتهای پیام/م/