معاون اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار از ورود زنان به چرخه حمایتی جلوگیری می کند.

نگین براتی ،درخصوص نحوه اجرای این طرح و دستگاه های دخیل در اجرای این طرح گفت: موافقت نامه سه جانبه ای میان معاونت امور زنان و خانوار ریاست جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان، در خصوص توانمندسازی اقتصادی ۶۰۰۰ زن سرپرست خانوار بر اساس طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در ۲۳ استان کشور به امضای مسئولین ارشد کشوری رسیده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شصت دقیقه از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وی افزود: بر همین اساس و در راستای این موافقت نامه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان کارفرما، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به عنوان ناظر و جهاد دانشگاهی به عنوان مجری و مشاور تعیین شده اند.

براتی با بیان اینکه براساس موافقت نامه ارسالی، سهم استان مرکزی، تحت پوشش قرار دادن ۱۳۱ زن سرپرست خانوار در این طرح است، گفت: جمع کل اعتبار در نظر گرفته شده برای اجرای طرح در استان ۶۵۰ میلیون ریال است و اجرای طرح تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.
براتی جامعه هدف طرح را شامل زنان همسر فوت شده، زنان مطلقه، زنان دارای همسر (زندانی، از کار افتاده، معتاد، متواری، مفقودالاثر)، دختران مجرد هرگز ازدواج نکرده بیکار در فاصله سنی ۴۵ تا ۵۵ سال عنوان کرد.

به گفته وی، طبق برنامه زمان بندی اعلام شده در شش ماهه اول سال  مجری طرح (جهاد دانشگاهی) اولویت و پتانسیل منطقه را بررسی و طرح ها را  احصاء و  تأیید کرده است و در مرحله بعد  زنان سرپرست خانوار با هماهنگی دفتر امور بانوان استانداری و این اداره کل و سایر دستگاه های اجرایی و حمایتی، بخش خصوصی، سمن ها و... شناسایی و پس از ارزیابی سرپرست خانوار اولیه، سپس ارزیابی و استعدادسنجی متقاضیان و سطح بندی آنان از طریق مصاحبه و بررسی سوابق و نهایتا فهرست جامعه هدف طبق موافقت نامه تهیه و به تایید دفتر امور بانوان و خانواده استانداری و اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی رسیده است . در فاز بعدی آموزش و توانمندسازی متقاضیان را از طریق پیشران ها خواهیم داشت که مجری استانی طبق برنامه در حال اجرای مراحل طرح است.

معاون اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی هدف از اجرای این طرح را خوداشتغالی زنان سرپرست خانوار و پیشگیری از ورود به چرخه حمایتی، بهبود معیشت و افزایش رفاه زنان سرپرست خانوار، استفاده از ظرفیت مشاغل خانگی برای ایجاد اشتغال پایدار و اتصال صاحبان کسب و کار خانگی به بازارهای هدف و بنگاه های پیشرو عنوان کرد.

وی درخصوص نحوه اطلاع رسانی این طرح گفت: اینکار از طریق جلسات متعدد با سازمان های مختلف و دستگاه های اجرایی، خیرین کارآفرین، مؤسسات خیریه، دانشگاه ها و سازمان های مردم نهاد، کمیته امداد امام (ره)، مدیران روابط عمومی دستگاه ها،  فعالین حوزه اشتغال و کارآفرینی استان اطلاع رسانی شده است.

وی اعتبار اجرای این طرح را ۶۵۰ میلیون ریال عنوان و اظهار کرد: افراد واجد شرایط طرح از طریق دفتر امور بانوان و خانواده استانداری شناسایی و به مجری طرح معرفی می شوند و سپس مجری طرح ضمن تماس با متقاضیان، مشاوره با یکایک آنان خواهد داشت و کامل در جریان اجرای طرح قرار خواهند گرفت.

معاون اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی درخصوص نحوه استفاده از خدمات در نظر گرفته شده در این طرح اظهار کرد: فعالیت هایی که دارای اولویت منطقه هستند توسط مجری طرح احصاء و جامعه هدف جهت توانمند شدن و ارتقاء مهارت جهت ورود به بازار کار به پیشران ها معرفی خواهد شد.

براتی گفت: رویکرد این طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و اتصال آنان به بازارهای فروش محصولات است. در این طرح آموزش های لازم برای جامعه هدف در جهت اشتغال پایدار و کسب و کار بواسطه فروش محصولات با کیفیت و مناسب و در جهت تقاضای بازار ارائه می شود و امیدواریم اینکار در افزایش معیشت و کسب درآمد بیشتر این افراد موثر باشد.

انتهای پیام/م/