استاندار آذربایجان‌غربی گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری استان در تابستان سال گذشته حدود ۱۵ درصد بود که در تابستان امسال به ۸.۷ درصد رسیده‌ است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شصت دقیقه از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، محمدمهدی شهریاری افزود: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری آذربایجان غربی در تابستان امسال به نسبت سال ۱۳۹۷ از کاهش ۶.۳ درصدی برخوردار است.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین نتایج اجرای طرح نیروی کار فصل تابستان امسال، روند تغییرات در تعدادی از مهمترین شاخص های نیروی کار آذربایجان غربی و کشور شامل نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال،  حاکی از بهبود شاخص‌های اقتصادی و وضعیت اشتغال در استان است.

شهریاری با اشاره به وضعیت مناسب آذربایجان‌غربی نسبت به کشور در خصوص اشتغال،  میانگین کاهش نرخ بیکاری کشوری در تابستان سال جاری را ۱.۵ درصد اعلام کرد و اظهار کرد: نرخ بیکاری کشور نیز ۱۰.۵ درصد برآورد شده در حالی که ارقام متناظر این موارد در استان به ترتیب ۶.۳ و ۸.۷ درصد است.

وی اضافه کرد: همچنین بر اساس این گزارش نرخ مشارکت اقتصادی آذربایجان غربی از ۴۳.۵ درصد در سال گذشته به ۴۴.۴ در تابستان امسال رسیده است.

استاندار آذربایجان‌غربی گفت: رشد ۰.۹ درصدی استان در این شاخص در حالی است که میانگین کشوری تغییر نیافته و وضعیت آذربایجان‌غربی در این شاخص نیز بیش از میانگین کشوری بوده است.

شهریاری افزود: مرکز آمار همچنین در خصوص شاخص نسبت اشتغال نیز آورده است که آذربایجان‌غربی در این شاخص از رشد ۳.۵ درصدی در تابستان ۱۳۹۸ برخوردار است به نحوی که از ۳۷.۱ درصد تابستان ۱۳۹۷ به ۴۰.۶ درصد در سال جاری رشد یافته است.

مقام عالی استان ادامه داد: میانگین رشد کشوری در نسبت اشتغال ۰.۷ (هفت دهم) درصد بوده در حالی که رشد نسبت اشتغال آذربایجان‌غربی ۳.۵ درصد و بیش از میانگین کشوری بوده است.

اشتغال و بیکاری، از جمله موضوع های اساسی هر کشوری است، به گونه ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود.

انتهای پیام/م/