جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات انجمن های صنفی کارگران ساختمانی استان یزد با حضور رئیس اداره تشکلهای کارگری و کارفرمایی و اعضای هیئت مدیره کانون این انجمن ها برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شصت دقیقه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رئیس اداره تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد با اشاره به ماده 131 قانون کار، تشکیل تشکلها را ضروری دانست و اظهارکرد: مهمترین وظیفه تشکلها حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و نیز بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان است که اگر این مهم به خوبی اجرا شود منافع جامعه نیز تامین خواهد شد.
حمیدرضا دهقان افزود: تشکیل و حمایت از تشکلها باعث ایجاد آرامش و برقراری سلامت روانی، افزایش بهره وری و رضایت شغلی در بین کارگران می شود و شنیده شدن صدای کارگران و کیفی کردن فعالیت آنها از راهکارهای قدرتمندشدن تشکلها است.
وی تعداد کارگران عضو انجمن های صنفی کارگران ساختمانی استان را بیش از 20 هزار نفر اعلام و خاطرنشان کرد: این یک پتانسیل و فرصت مناسب است که می توان با برنامه ریزی درست و صحیح در راستای تامین رفاه و منافع صنفی کارگران ساختمانی قدم برداشت.

در ادامه مسائل و مشکلات مربوط به انجمن صنفی کارگرن ساختمانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

انتهای پیام/م/