مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان خاطرنشان کرد: با توجه به جود تحریم‌های اعمال شده در کشور، اکنون در استان زنجان با همت مسئولان واحد تعطیلی در استان وجود ندارد بلکه واحدهای تعطیل نیز به فعالیت خود بازگشتند.
 
 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در جمع کارآفرینان استان زنجان ضمن تبریک هفته کارآفرینی، اظهار کرد: امروزه با توجه به شرایط خاص بازار کار کشور و ظرفیت محدودی که در بخش عمومی و دولتی و خصوصی و تعاونی وجود دارد، تنها راه برون‌رفت از معضل بیکاری و پاسخ به نیازهای جوانان در بازار کار، توسعه و ترویج کارآفرینی و هدایت نیروی انسانی به سمت خودباوری و تلاش برای ایجاد فرصت برای خود و دیگران است.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شصت دقیقه از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، محمدرضا یوسفی افزود: کارآفرینی با ایجاد فرصت برای خود و دیگران، تولید ثروت در جامعه و ایجاد رفاه و آسایش و امنیت به عنوان محصول این فعالیت‌ها است که از این طریق می‌توان گام‌های موثری را برای پاسخگویی به جوانان در دنیای کار برداریم.

وی در رابطه با وظیفه دولت در این امر، تصریح کرد: براساس آمار منتشر شده در سال‌جاری استان زنجان، اولین استان کشور با پایین‌ترین نرخ بیکاری 5.1 درصد بوده و با وجود افزایش مشارکت اقتصادی بین فعالان اقتصادی به 5.2 درصد افزایش پیدا کرد، همچنان شاهد آهنگ رو به کاهش نرخ بیکاری در استان هستیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان خاطرنشان کرد: با توجه به جود تحریم‌های اعمال شده در کشور، اکنون در استان زنجان با همت مسئولان واحد تعطیلی در استان وجود ندارد بلکه واحدهای تعطیل نیز به فعالیت خود بازگشتند.

انتهای پیام/م/