بازرس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه اکثر تسهیلات اشتغالی در استان مازندران به سمت سرمایه‎‌گذاری در زمین هدایت شده است گفت: بسیاری از جوانان به دلیل نبود کار به استان‌های همجوار مهاجرت کرده‌اند.

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره وضعیت پرداخت تسهیلات اشتغالی در استان مازندران گفت: متأسفانه اکثر تسهیلات اشتغالی به طور صحیح توزیع نشده است. مشاهده می کنیم تسهیلات به دست افرادی رسیده است که بیشتر در بحث سرمایه گذاری زمین هدایت شده و نظارت دقیقی در این زمینه وجود ندارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شصت دقیقه از تسنیم، وی ادامه داد: بسیاری از جوانان به دلیل نبود کار به استان های همجوار مهاجرت کرده و با مهاجرت آنها تقاضا برای اشتغال کاهش پیدا می کند و این باعث شده که نرخ بیکاری کاهشی قلمداد شود، درصورتی که بیکاری کاهش نیافته است بلکه متقاضیان کار به استان های دیگر مهاجرت کرده اند.این مسئله در سراسر کشور وجود دارد.

امام‌قلی‌تبار بیان کرد: طبق بررسی های میدانی که داشتم، به واسطه عدم رغبت کارآفرینان در ایجاد یا توسعه فعالیت شان طرح کاهش نرخ بیکاری در استان مازندران با بررسی های کارشناسی متناقض است.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت:  در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی استان به واسطه رکود و کاهش تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان با نیمی از ظرفیت خویش در حال فعالیت بوده و فعالان تولیدی آینده کاری مناسبی در حفظ سرمایه و فعالیت برای خودشان متصور نیستند.

 انتهای پیام/م/