همزمان با هفته کارآفرینی و در مراسمی با حضور مدیرکل تعاون، کار ور فاه اجتماعی گلستان، آیین افتتاح باشگاه کارآفرینان نوجوان استان برگزار شد.
 
سعید مازندرانی در این مراسم گفت: بالنده ترین شیوه توسعه، توسعه درون زا است که در آن از گروه های کوچک، شبکه های بزرگ کارآفرینی راه اندازی می شود. تاکسی های اینترنتی یکی از ایده هایی بود که توسعه پیدا کرد و تبدیل به یک کارآفرینی شد.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وی تصریح کرد: ایده ها همیشه توسط افرادی ایجاد می شود که خیال پردازی قوی دارند و خلاقیت یعنی شکستن چارچوب های ذهنی قبلی و شکل جدید دادن به آن ها که نوجوانان به دلیل باز بودن این چارچوب های ذهنی بهتر از بزرگسالان می توانند به خلاقیت بپردازند.

مازندرانی افزود: وجود باشگاه کارآفرینان نوجوان می تواند در هدایت، پرورش و جهت دهی خلاقیت نوجوانان بسیار تاثیر گذار باشد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان تاکید کرد: هر مدرسه می تواند یک مرکز رشد و کافه کارآفرینی داشته باشد و در آن به خلاقیت ها و ایده های نوجوانان بپردازند و آن ها را به سمت بازارهای کسب و کار سوق دهند.

در پایان این مراسم که مدیرکل آموزش و پرورش و مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان نیز حضور داشتند، از آرم باشگاه کارآفرینان نوجوان استان گلستان رونمایی شد.