مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی گفت: در حال حاضر ۱۸ هزار و ۱۹۵ نفر از شهروندان ساکن نقاط مختلف این استان که بیکار هستند زیر پوشش بیمه بیکاری بوده و خدمات مرتبط با آن را دریافت می‌کنند.

سیدمحسن نظام خیرآبادی افزود: شمار شهروندان بیکار در خراسان رضوی که مشمول دریافت خدمات بیمه بیکاری هستند پارسال ۱۷ هزار و ۵۵۹ نفر بود که امسال حدود چهار درصد بیشتر شده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا)، وی ادامه داد: ظرف هفت ماه گذشته امسال در چارچوب ارائه خدمات به شهروندان مشمول بیمه بیکاری در خراسان رضوی، نزدیک به دو هزار میلیارد ریال پرداختی به عنوان حق بیمه بیکاری صورت گرفته است.

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی گفت: مبلغ میانگین پرداخت ماهانه بیمه بیکاری به هر مقرری‌بگیر بیکار سازمان تامین اجتماعی در این استان افزون بر ۱۷ میلیون ریال است.

وی افزود: بر این اساس هم‌اینک ماهانه حدود ۳۱۶ میلیارد ریال در خراسان رضوی به جمعیت ۱۸ هزار و ۱۹۵ نفری مقرری‌گیران سازمان تامین اجتماعی که مشمول خدمات بیمه بیکاری هستند پرداخت می‌شود. 

خیرآبادی همچنین جمعیت سال ۱۳۹۵ شهروندان زیرپوشش خدمات بیمه بیکاری را در خراسان رضوی ۱۵ هزار و ۷۹۵ نفر ذکر و بیان کرد: این تعداد در سال ۱۳۹۶ با پنج درصد افزایش به ۱۶ هزار و ۵۴۹ نفر مقرری‌بگیر زیر پوشش بیمه بیکاری افزایش یافته بود.

دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر معادل ۴۶ درصد از جمعیت شش میلیون و ۴۰۰ هزار نفری خراسان رضوی زیر پوشش خدمات سازمان تامین اجتماعی هستند.

جمعیت کارگران شاغل نیز در خراسان رضوی میلیون و ۲۰۰ هزار نفر و ۸۷۹ کارگاه تولیدی هر یک با افزون بر ۱۰ کارگر در این استان دایر است. از این تعداد ۵۴۰ کارگاه بین ۱۰ تا ۴۹ کارگر، ۱۴۹ واحد بین ۵۰ تا ۱۰۰ کارگر و ۱۹۰ کارگاه نیز افزون بر ۱۰۰ کارگر شاغل دارند.

۴۰،۹ درصد واحدهای تولیدی خراسان رضوی در بخش خدمات، ۳۹،۹ درصد در بخش صنعت و بقیه در بخش کشاورزی فعالیت دارند.

همچنین هزار و ۱۷۸ تشکل کارگری و کارفرمایی در این استان فعالند. بیشترین تعداد این تشکلها مربوط به کارگران و ۱۸۱ تشکل هم مربوط به انجمن صنفی کارفرمایان است. بر این اساس خراسان رضوی از نظر تعداد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی رتبه دوم کشور را پس از تهران دارد.

انتهای پیام/م/