غلامرضا شریعتی در حاشیه افتتاح بازارچه خود اشتغالی زنان سرپرست خانوار در منطقه کوی رمضان اهواز اظهار داشت: این بازارچه با هدف این بازارچه با هدف درآمدزایی زنان سرپرست خانوار و معلولان تحت سرپرستی بهزیستی راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: شهرداری اهواز کار ارزنده ای را برای ایجاد بستر اشتغال زنان سرپرست خانوار آغاز کرده و این نوع بازارچه ها باید در سایر مناطق به ویژه در نقاط محروم بیشتر شوند.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از جماران، شریعتی گفت: قرار است تا سه ماه از صاحبان غرفه هاق بازارچه خود اشتغالی اجاره ای دریافت نشود و حتی حق بیمه آنها پرداخت می‌شود.

شهردار اهواز نیز در همین خصوص بیان کرد: شهرداری در راستای عمل به رسالت اجتماعی خود ایجاد یک بازارچه خود اشتغالی برای زنان سرپرست خانوار را تقبل کرد.

موسی شاعری وی با اشاره به اینکه این نوع فعالیت ها باید در دستور کار مدیریت شهری و سایر دستگاه‌ها قرار گیرد افزود: شهرداری اهواز آمادگی ایجاد بازارچه های خوداشتغالی دیگر در راستای توانمندسازی بانوان را دارد.

وی گفت: شهرداری اهواز تا سه ماه از این زنان سرپرست خانوار اجاره ای دریافت نمی کند همچنین قرار است استانداری خوزستان تسهیلاتی را از طریق بانک‌ها در اختیار این زنان سرپرست خانوار قرار دهد همچنین تلاش می‌کنیم تا سه ماه دوره تنفس برای بازپرداخت این تسهیلات در نظر گرفته شود.

این بازارچه به  مساحت ۴۵۰ متر و شامل ٢٨ غرفه است که با راه اندازی آن زمینه اشتغال مستقیم ۶۰ نفر از بانوان کارآفرین و فعال اهواز فراهم می شود.

انتهای پیام/م/