مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل عنوان کرد: از2400 کارگاه به ثبت رسیده استان تعداد 134 واحد دارای بیش از 50 نفر کارگر است.
 
قاسم رحیمی در بیست و یکمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال بر رصد هم زمان اشتغال ایجاد شده توسط دستگاه های اجرایی تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وی گفت: اشتغال های ایجاد شده در استان توسط دستگاه اجرایی مرتبط، ستاد اشتغال استانداری و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس کد ملی افراد راستی آزمایی می شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل عنوان کرد: تعداد نزدیک به 2400کارگاه در تامین اجتماعی استان به ثبت رسیده است که از این تعداد 134 واحد دارای بیش از 50 نفر کارگر است.

رحیمی افزود: از 66 واحد مشکل دار استان 54 واحد آن مربوط حوزه پیمانکاری و شهرداری است که عمدتا دارای حقوق معوق هستند.

وی تاکید کرد: مطابق مصوبه کمیسیون کارگری استان بدهی های دولت به پیمانکاران با اولویت پرداخت معوقات کارگری صورت می گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: تعداد 2 هزار نفر هم اکنون از مقرری بیمه بیکاری در استان بهره مند هستند که نصف این تعداد مربوط به پرونده های سال جاری است.

وی یادآور شد: مطابق آمار اداره کل تامین اجتماعی از  567 هزار نفر تحت پوشش تامین اجتماعی در استان 184 هزار نفر بیمه شده اصلی که از این تعداد 110 هزار نفر مربوط به حوزه کارگری است.