در راستای هماهنگی و برنامه ریزی در خصوص اجرای طرح « توانمندسازی زنان سرپرست خانوار مبتنی بر الگوی نوین  توسعه مشاغل خانگی» جلسه ای با حضور مدیرکل و مدیر کارآفرینی و اشتغال تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری، رئیس جهاد دانشگاهی استان و جمعی از کارشناسان حوزه اشتغال برگزار شد.

محمدحسین ریاحی آموزش خود اشتغالی به جامعه هدف، بمنظور بهبود وضعیت معیشت و افزایش رفاه زنان سرپرست خانواده را ضروری دانست.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان افزود: باید با توسعه و ترویج مشاغل خانگی، زمینه ای را ایجاد کنیم تا بانوان سرپرست خانوار با عشق و علاقه وارد این حوزه شوند و با پشتکار کار ادامه دهند.

ریاحی با بیان اینکه حمایت از پیشران ها، کمک شایانی در اجرای بهتر این طرح خواهد کرد عنوان کرد: باید برنامه حمایتی خاصی برای پیشران ها در نظر گرفته شود.

وی بررسی، شناسایی، اولویت بندی مزیت ها و هماهنگی های اولیه، توانمند سازی و اتصال به بازار را به عنوان فرآیند اجرای الگوی توسعه مشاغل خانگی عنوان کرد.

گفتنی است رئیس جهاد دانشگاهی استان گزارشی از اقدامات اخیر در خصوص اجرای طرح را ارائه نمود و نقطه نظرات دیگر اعضا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.