معاون شهرسازی ومعماری شهردار مشهد گفت: صنعت ساختمان یکی از منابع ایجاد اشتغال است، زیرا برای اجرای هر پروژه ساختمانی چندین نفر مشغول به کار می شوند.

محمدرضا حسین نژاد در حاشیه بازدیدنمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری و اقتصاد شهری، اظهار: در این نمایشگاه موردی که جلب توجه می کند این است که موضوعات مشارکتی دیگری نیز که مورد انتظار مردم است مانند پارک های خلاق و سرمایه گذاران و به لحاظ هم افزایی نیز همه دستگاه هایی که در رونق اقتصادی تاثیرگذار هستند حضور داشتند.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از خبرگزاری ایمنا، وی ادامه داد: در تمام پروژه ها اعم از بخش مطالعات و بخش های دیگر، مرجع آن معاونت شهرسازی و معماری است، در پروژه های ساختمانی نیز اگر مشارکتی وجود دارد بازهم مرجع آن این معاونت است و این همدلی بین معاونت شهرسازی و معاونت اقتصادی شهرداری دلیلی برای انجام پروژه فراتر از قانون نیست و تمامی پروژه های مشارکتی در مسیر ماده ۵ تاییدیه های ذی صلاح را دریافت می کنند.

معاون شهرسازی و معماری شهردار مشهد تصریح کرد: صنعت ساختمان یکی از منابع ایجاد اشتغال است، به واسطه اینکه برای اجرای هر پروژه ساختمانی چندین نفر مشغول به کار می شوند.

وی ادامه داد: در پروژه های مشارکتی نیز ساخت و ساز وجود دارد که رونق را در بخش های اشتغال و اقتصاد ایجاد می کند

حسین نژاد اظهار کرد: وجود بارگاه امام رضا(ع) به عنوان مرجعی که سالانه حدود ۳۰ میلیون نفر زائر را جذب مشهد می کند و باعث به وجود آمدن رونق اقتصادی در شهر می شود و این همدلی بین مسئولان، بزرگترین بستر سرمایه گذاری اقتصادی در بخش های مختلف و حرکت به سمت شهر هوشمند را برای ما ایجاد کرده است.

انتهای پیام/م/