شهردار رأس ساعت وارد سالن جلسات می‌شود. سلام‌علیکی می‌کند. هنوز روی صندلی ننشسته بود که پرسید: خبرنگارانی که در جلسه شورا انتقاد داشتند، حضور دارند؟ وقتی‌که مطمئن شد، بر روی صندلی جابه‌جاشده و جلسه با اجرای مدیر روابط عمومی شهرداری آغاز می‌شود.

زارعی ابتدا از حاضرین می‌خواهد، خودشان را معرفی کنند. بر روی کاغذی که زیردست دارد،؛ اسامی را با حق تقدم خانم‌ها آرام‌آرام یادداشت می‌کند. سپس می‌خواهد، خبرنگاران سؤالاتشان را مطرح کنند.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از زیرنویس نیوز، از میزان بدهی شهرداری که رقمی در حدود ۱۰۰ میلیارد ناقابل است. استخر روبازی که گویا شهردار می‌خواهد با رفع نواقص موجود آن را افتتاح کند. نهضت شکست‌خورده آسفالت شهردار سابق که زارعی در میان صحبت‌هایش با لبخند معناداری براتیان را دکتر خطاب می‌کند و لحظات شادی برای خبرنگاران مهیا می‌کند.

آب‌های سطحی و مشکل لایروبی را که خبرنگاری می‌پرسد، به گمانم با نحوه مواجهه زارعی با این پرسش از سؤالش پشیمان و البته ناامید شد. شهردار که مدام موبایلش زنگ می‌خورد و یک خط در میان گوشی را حواله جناح یسارش می‌کرد. آنجایی که روابط عمومی محترم جلوس کرده بود. روابط عمومی که خبرنگاران از دستشان خون گریه می‌کردند.

برگردیم به پرسش لایروبی. زارعی گفت: یک مسیر یک کیلومتری هزینه لجن برداری‌اش ۱۰ میلیارد می‌شود. رقم را که می‌گوید، خانم خبرنگار جهت تکمیل یادداشت‌هایش می‌پرسد: لایروبی ۱۰ میلیارد بودجه می‌خواهد! شهردار جوان با لبخندی می‌گوید: نه! یک مسیر ۱۰۰۰ متری این میزان اعتبار می‌خواهد! از کمک لجستیکی سپاه در کاهش هزینه‌ها تشکر می‌کند.

پرسش بعدی درباره زمین فروشی و پولی که شهردار سابق صرف بدهی می‌کرد، است. زارعی که گویا از این نمد کلاهی برایش نیست، آه و افغانی می‌کند. انتصابات و جابه‌جایی نیروها هم موکول به شناخت کافی می‌شود. بحث گره کور ترافیک شهری هم‌محل مجادله برخی خبرنگاران با شهردار می‌شود. اصرار و پافشاری زارعی بر معاون فعلی هم جای تأمل فراوان دارد. آن‌قدر دفاعیات زارعی از معاون ترافیک جانانه بود که ادامه بحث به انتهای جلسه هم کشیده شد. زارعی معاون فعلی را تا آن‌جا بالا کشید که به گمانم ترافیک بجنورد تا چند روز آینده حل می‌شود!

طلب دو میلیاردی شهرداری از استانداری بابت فوتبال که پرسیده می‌شود، شهردار که گویا حسابی توجیه شده بود؛ با لطایف‌الحیلی از آن گذشت. الله اکبر قدرت بالادستی چقدر زود آدمی را توجیه می‌کند! آقای فرهنگ شهرداری، معاونی که یک دهه از صدارت او می‌گذرد، پرسش انتهایی البته بر روی کاغذ است.

اولویت‌هایش را شهردار با انگشتان دست می‌شمارد. دریغ از نیم‌نگاهی به این حوزه. گویا درب فرهنگ در زمان زارعی هم بر پاشنه موفق می‌چرخد. پس از نقدهای صریح به کم‌کاری معاونت فرهنگی و اجتماعی، زارعی محض دل‌خوشی خبرنگار می‌گوید: اتمام‌حجت می‌کنم! از این‌همه صراحت کلام و برخورد قاطع پشتم می‌لرزد!

کاشت گوجه و خیار توسط  کارگران و کارکنانی که در برخی فصول بی‌کار می‌شوند، برایم جالب بود. این هم‌فکری است. صحبت‌ها و پرسش‌ها تمام می‌شود. اما نکات مغفول زیادی در ذهن باقی‌مانده. سیمای نامناسب بجنورد من. ترافیکی که همه را کلافه کرده. پارکینگی که وعده‌گاه نسیه شهرداران است. فرهنگی که جایی در برنامه‌های هیچ‌کدام از مدیران شهری ندارد. نیروهایی که بی‌ضابطه جذب‌شده‌اند و کسی یارای هزینه دادن برای درمان قطعی آن نیست.

انتهای پیام/م/