مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با بیان اینکه به دنبال رفع بیکاری و افزایش زمینه های اشتغال جوانان در استان هستیم، گفت: برخی سازمانهای مردم نهاد جوانان به حوزه کارآفرینی وارد شده اند.

محسن جهانشیر ظهر سه شنبه در برنامه «سه شنبه های با جوانان» در رزن با تاکید بر اینکه حوزه جوانان یک حوزه خاص و ویژه است، گفت: اولویت کارها انجام آن در مراکز کم برخوردار و کم جمعیت است و باید به مناطق حاشیه ای و روستایی توجه بیشتری شود.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از آمدخبر، وی با تاکید بر همفکری برای استفاده از راه های بهتر در رفع موانع عنوان کرد: عدم اعتماد به مردم و سازمان های مردم نهاد موجب ایجاد هزینه و ضربه به دولت می شود و باید حرکت های مردمی را تقویت کنیم تا شاهد بهترین و بیشترین نتیجه باشیم.

وی بابیان اینکه نهادهای مدنی حرف دل مردم را می زنند و به دنبال خدمت رسانی هستند و باید دست در دست هم دهیم تا قدم های محکم تری برداریم، ادامه داد: سازمانهای مردم نهاد فعال باید با حس مسئولیت و دغدغه خاطر به فرهنگسازی در حوزه های مختلف بپردازند تا در آینده ایرانی آباد داشته باشیم.

جهانشیر با تاکید بر اینکه به دنبال رفع بیکاری و افزایش زمینه های اشتغال جوانان در استان همدان هستیم، گفت: جلوگیری خام فروشی محصولات استان همدان باید موردتوجه باشد چراکه فرآوری و صنایع وابسته می تواند ضمن ایجاد اشتغال جوانان، ارز آوری هم برای استان به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه برخی سازمانهای مردم نهاد جوانان به حوزه کارآفرینی و اشتغال ورود موثر داشته اند، گفت: این حوزه نیازمند توجه بیشتر است.