معاون مشارکت‌های مردمی و توانمندسازی بهزیستی کردستان گفت: مددجویان زیرپوشش این نهاد امسال ۴۸۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی دریافت کرده‌اند.

فرهاد عزیزی اظهار داشت: تعهد سازمان بهزیستی استان در سال جاری اشتغالزایی برای ۲ هزار و ۱۰۰ نفر با پرداخت میانگین تسهیلات به هر نفر ۵۰۰ میلیون ریال است.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از ایرنا، وی اضافه کرد: براین اساس تاکنون با پرداخت ۴۸۰ میلیارد ریال تسهیلات برای ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از مددجویان زیرپوشش اشتغالزایی شده و این میزان تحقق ۱۲۰ درصدی تعهد داده شده را نشان می‌دهد.

معاون مشارکت‌های مردمی و توانمندسازی بهزیستی کردستان با بیان اینکه  حدود ۵۰ درصد اشتغال داده شده برای معلولان زیرپوشش این نهاد بوده است، افزود: براساس برش کشوری اولویت ایجاد اشتغال در بهزیستی با معلولان و زنان سرپرست خانوار و پس از آن سایر جامعه هدف است.

وی همچنین به نحوه پرداخت تسهیلات به این افراد اشاره کرد و یادآور شد: تسهیلات اشتغال براساس نوع شغل توجیهی، کسب مجوزهای لازم و اینکه به چه میزان اعتبار نیاز دارد، پرداخت می‌شود ضمن اینکه میانگین سقف پرداختی تا ۵۰۰ میلیون ریال است.

عزیزی تاکید کرد: اشتغال‌های ایجاد شده بین مددجویان شهری و روستایی استان به صورت متوازن پخش شده و در روستاها بیشتر بر روی شغل‌های کشاورزی و دامپروری و در شهرها نیز عمدتا بر روی شغل‌های خدماتی تمرکز شده است.

۱۱۰ هزار نفر از جمعیت یک میلیون و ۶۰۳ هزار نفری استان کردستان زیر پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند که معادل هفت درصد جمعیت استان است.