مراسم جشن روستای بدون بیکار و افتتاح بازارچه روستایی با حضور مدیرکل اشتغال وزیر کار و رفاه، مدیر صندوق کار آفرینی امید استان تهران، معاون کمیته امداد استان تهران، مدیرکل دفتر جذب و اشتغال استانداری تهران، فرماندار اسلامشهر، کار آفرینان و صنعتگران در روستای چیچکلو اسلامشهربرگزارشد.

981066

981067

981068

981069

9810670