معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام گفت: تاکنون 3902 طرح اشتغال روستایی با اعتبار218 میلیارد و دویست میلیون تومان اجرا و 5791 شغل در استان ایلام ایجاد شده است.

«احمد خانمحمدیان» اظهار کرد: ایلام در زمینه برگزاری منظم جلسات کارگروه اشتغال جزء سه استان برتر و در زمینه مصوبات اشتغالی، شورای هماهنگی ایلام، جز چهار استان برتر کشور است.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از ایسنا، وی با بیان اینکه  حاصل برگزاری این جلسات جذب بیش از 80 درصدی اعتبارات تسهیلات اشتغال روستایی بوده است، گفت: تاکنون 3902  طرح اشتغال روستایی با اعتبار218 میلیارد و دویست میلیون تومان اجرا و 5791 شغل در استان ایلام ایجاد شده است.

معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایلام تصریح کرد: براساس آمار منتشره توسط مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در تابستان امسال ۸.۷ درصد است که نسبت به سال گذشته در همان فصل ۳.۱ درصد کاهش یافته است.

خانمحمدیان با بیان اینکه ایلام در طرح یارانه دستمزد از بین 8 استان پایلوت کشور در جایگاه سوم قرار دارد و در اجرای طرح کارورزی نیز  مقام پنجم کشور را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: سهم استان در اجرای طرح کارورزی ۵۵۰ نفر بود که سه برابر ظرفیت آن کارورز جذب شده است.

انتهای پیام