مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان گفت: از ابتدای اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی در کردستان تا پایان آذر ماه سال جاری ۲۸۹ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

برهان صلواتی با بیان اینکه از ابتدای آغاز این طرح تا پایان آذر ماه در راستای اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی پنج هزار و ۹۷۶ طرح به بانک معرفی شده که سه هزار و ۹۷۵ طرح آن تسهیلات را دریافت کرده اند، اظهار داشت: برای اجرای این طرح ها ۲۸۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از طریق بانک های عامل استان تا کنون پرداخت شده است که با اجرایی شدن آنها زمینه ایجاد شش هزار و ۹۰۴ شغل جدید فراهم شده است.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از مهر، وی با اشاره به وضعیت طرح های معرفی شده به بانک، افزود: پرداخت تسهیلات کلیه طرح های معرفی شده به بانک نیازمند ۵۲۴ میلیارد تومان اعتبار است که با تامین آن می توان در مجموه ۱۰ هزار و ۷۸۷ اشتغال جدید ایجاد کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان ادامه داد: شهرستان سنندج هزار و ۵۱۳ طرح با ۱۱۹ میلیارد تومان و ایجاد دو هزار و ۸۰۵ فرصت شغلی را به بانک های عامل ارسال کرده که تا کنون ۷۰ میلیارد تومان به ۹۴۰ طرح پرداخت شده که زمینه اشتغال هزار و ۸۶۰ نفر را فراهم کرده است.

صلواتی یادآور شد: دیواندره با ۸۱۰ طرح در جایگاه بعدی است که پرداخت تسهیلات آنها نیازمند ۶۴ میلیارد تومان است و در صورت پرداخت زمینه اشتغال هزار و ۴۰۲ نفر فراهم می شود و این در حالی است که تا کنون ۶۹۶ طرح با دریافت ۳۷ میلیارد تومان تسهیلات زمینه اشتغال هزار و ۴۵ نفر را فراهم کرده اند.

وی بیان کرد: شهرستان سروآباد ۷۵۳ طرح با ۲۸ میلیارد تومان و ایجاد هزار و ۱۴ فرصت شغلی را به بانک های عامل ارسال کرده که تا کنون ۲۱ میلیارد تومان به ۶۴۴ طرح پرداخت شده که زمینه اشتغال ۸۳۲ نفر را فراهم کرده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان گفت: شهرستان قروه با ۵۶۹ طرح در جایگاه بعدی است که پرداخت تسهیلات آنها نیازمند ۴۹ میلیارد تومان است و در صورت پرداخت زمینه اشتغال ۸۹۷ نفر فراهم می شود و این در حالی است که تا کنون ۲۶۲ طرح با دریافت ۲۷ میلیارد تومان تسهیلات زمینه اشتغال ۵۱۸ نفر را فراهم کرده اند.

صلواتی اظهار داشت: شهرستان کامیاران ۴۹۰ طرح با ۴۵ میلیارد تومان و ایجاد ۸۱۶ فرصت شغلی را به بانک های عامل ارسال کرده که تا کنون ۳۲ میلیارد تومان به ۲۹۵ طرح پرداخت شده که زمینه اشتغال ۵۵۷ نفر را فراهم کرده است.

وی افزود: شهرستان دهگلان با ۴۸۰ طرح در جایگاه بعدی است که پرداخت تسهیلات آنها نیازمند ۶۶.۳ میلیارد تومان است و در صورت پرداخت زمینه اشتغال هزار و ۹ نفر فراهم می شود و این در حالی است که تا کنون ۳۱۱ طرح با دریافت ۱۸ میلیارد تومان تسهیلات زمینه اشتغال ۴۲۶ نفر را فراهم کرده اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان ادامه داد: شهرستان سقز ۳۷۶ طرح با ۴۱.۳ میلیارد تومان و ایجاد ۷۲۷ فرصت شغلی را به بانک های عامل ارسال کرده که تا کنون ۳۱.۸ میلیارد تومان به ۲۱۵ طرح پرداخت شده که زمینه اشتغال ۵۳۸ نفر را فراهم کرده است.

صلواتی یادآور شد: شهرستان مریوان با ۳۴۷ طرح در جایگاه بعدی است که پرداخت تسهیلات آنها نیازمند ۴۶.۶ میلیارد تومان است و در صورت پرداخت زمینه اشتغال ۹۸۱ نفر فراهم می شود و این در حالی است که تا کنون ۲۱۴ طرح با دریافت ۱۵.۶ میلیارد تومان تسهیلات زمینه اشتغال ۳۹۵ نفر را فراهم کرده اند.

وی بیان کرد: شهرستان بیجار ۳۳۳ طرح با ۳۶.۱ میلیارد تومان و ایجاد ۷۱۸ فرصت شغلی را به بانک های عامل ارسال کرده که تا کنون ۱۷.۳ میلیارد تومان به ۲۰۸ طرح پرداخت شده که زمینه اشتغال ۴۴۷ نفر را فراهم کرده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان گفت: شهرستان بانه با ۳۰۵ طرح در جایگاه آخر است که پرداخت تسهیلات آنها نیازمند ۲۷.۴ میلیارد تومان است و در صورت پرداخت زمینه اشتغال ۴۱۸ نفر فراهم می شود و این در حالی است که تا کنون ۱۹۰ طرح با دریافت ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات زمینه اشتغال ۲۸۶ نفر را فراهم کرده اند.