فرماندار شهرستان باخرز در جمع بخشی از فعالان اقتصادی روستای ارزنه که با حضور دکتر مرد علی مدیر طرحهای اجتماع محور منطقه1 بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) کشور برگزار شد مردم و بخش خصوصی را محور توسعه خواند افزود: باید سرمایه گذاران با ایجاد واحدهای کوچک و بزرگ و با ورود جدی به عرصه، کار و توسعه را رقم بزنند.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از صداوسیما، احمد شافعی با بیان اینکه همه ادارات و نهادهای این شهرستان آماده کمک به بخش خصوصی هستند از اقدامات بنیاد برکت تشکر کرد.

وی ادامه داد: زیرساختها برای حرکت جدی اقتصادی در این شهرستان فراهم است و از بخش خصوصی تقاضا می کنیم به دولت در تحقق اقتصادمقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری کمک کنند.