رییس دانشگاه آزاد مشهد گفت:راه کارآمدی علم ، پیش رفتن به سمت دانشگاه کارآفرین است که به همین منظور به دنبال تربیت نیروی کارآفرین هستیم.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از ایلنا، مسعود طاهری لاری در نشست با مدیران مراکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی و شتابدهنده ها که در مرکز رفاهی دانشگاه آزاد مشهد برگزار شد گفت: مدتی است که رسالت دانشگاه آزاد اسلامی تغییر پیدا کرده و به سمت دانشگاه اجتماعی و حل مسئله پیش می رود.

وی افزود:در بحث اجتماعی شدن ، مسئولیت پذیری دانشگاه افزایش می یابد و سیاست ها باید حل مسائل و مشکلات جامعه باشد.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گفت:برای اینکه علم دانشگاهی تاثیرگذار باشد ، باید نیازهای جامعه را شناسایی کنیم، نسل سوم و چهارم نسل های کارآفرین و نوآورانه هستند که اکنون دانشگاه آزاد نیز به این سمت حرکت می کند.

طاهری ادامه داد:برای همکاری با شتابدهنده ها از تمام توان داخل و خارج از دانشگاه استفاده می کنیم، راه کارآمدی علم ، پیش رفتن به سمت دانشگاه کارآفرین است که به همین منظور به دنبال تربیت نیروی کارآفرین هستیم.

وی تصریح کرد: متاسفانه یکی از عمده مشکلات دانشجویان زمانی که فارغ التحصیل می شوند بحث عملیاتی کردن ایده هایشان است، به همین دلیل باید سعی داریم دانشگاه صنعتی شود، سیاست ها و برنامه ها نیز دنبال تقویت مراکز رشد و شتابدهنده است.

محمد امین بابایی معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان نیز گفت:از سال های قبل که استارت کارآفرینی زده شده، اتفاقات خوبی در این زمینه رقم خورده است که یکی از این اتفاقات افتتاح کافه کارآفرینی و راه اندازی باشگاه کارآفرینی نوجوانان بود.

گفتنی است در این مراسم مدیران مراکز مراکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی استان و مدیران شتابدهنده ها به بیان نقطه نظرات خود پرداختند که در پایان مقرر شد دانشگاه آزاد از ایده های این مراکز و شتابدهنده ها حمایت کند.