قنبر موسی‌نژاد با اشاره به مسئله توانمندسازی مددجویان کمیته امداد اظهار داشت: مسئله توانمندسازی مددجویان یک موضوع مهم در مجموعه کمیته امداد به شمار می‌رود که در این راستا اشتغال، مسکن و موضوعات اعتقادی و فرهنگی مهمترین سرفصل‌های این مبحث مهم است.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از زیر نویس، وی افزود: موضوع اشتغال مددجویان و خانواده‌های آنها از موضوعات اولویت‌دار و دارای اهمیت است که اگر بخواهیم در بحث توانمندسازی خانواده‌ها موفق باشیم باید از بعد اقتصادی آنها را حمایت کرد و به درآمد با ثبات برسانیم.

مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی خاطرنشان کرد: بعد از معیشت موضوع مسکن دیگر موضوع قابل توجه و مورد نیاز مددجویان قلمداد می‌شود چراکه در استان مرکزی ۲ هزار و ۷۰۰ خانوار تحت پوشش کمیته امداد استان قشر مستاجری است که در خانه‌های استیجاری سکونت دارند و برای پرداخت اجاره مسکن خود با مشکلات جدی روبرو هستند.

وی ادامه داد: کارویژه مجموعه کمیته امداد استان مرکزی در بعد فرهنگی و اعتقادی است که مورد توجه ویژه قرار دارد بنابراین برای حرکت خود در مجموعه کمیته امداد این سه بعد اصلی کاری را در دستور کار قرار داده‌ایم.

مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی با اشاره به مشئله اشتغال مددجویان گفت: در حوزه اشتغال با مساعدت دولت و مجلساقدامات قابل توجهی صورت گرفته و منابع خوبی در اختیار کمیته امداد قرار می‌گیرد که این منابع از محل سپرده قرض‌الحسنه بانک‌های عامل است به طوری که امسال در استان ۱۴۰۰ میلیارد ریال در سرفصل‌های مختلف در اختیار کمیته امداد استان قرار داشت.

وی ادامه داد: حدود ۲ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی تا امروز برای مددجویان در سال ۹۸ ایجاد شده که به همین میزان نیز پرونده به بانک‌های عامل ارسال شده است که پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال ۵ هزار فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد در استان مرکزی ایجاد شود.

موسی‌نژاد افزود: درمجموع در کمیته امداد چند شیوه برای ایجاد اشتغال برای مددجویان در نظر گرفته شده که یکی از آنها ایجاد اشتغال از طریق طرح‌های خود اشتغالی است که پس از مراجعه مددجویان و ارائه مشاوره و آموزش به آنها به شغل مورد نظر اشتغال می‌یابند این درحالیست که حدود ۸۰ نوع شغل در استان مرکزی برای مددجویان وجود دارد و این مشاغل شامل مشاغل خرد و خانگی می‌شود.

وی اضافه کرد: کاریابی از دیگر فعالیت‌های کمیته امداد در حوزه اشتغال بوده به طوری که کارشناسان اشتغال کمیته امداد مددجویان یا فرزندان آنها را به کارخانجات و واحدهای تولیدی مختلف معرفی کرده و به ازای آن به کارفرمایان بسته تشویقی داده می‌شود که پرداخت ۲ سال حق بیمه مددجو از جمله بسته تشویقی این نهاد به کارفرمایان است که در این راستا، تا به امروز حدود ۳۶۴ فرصت شغلی از محل کاریابی ایجاد شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی اضافه کرد: در کنار این دو موضوع، بخشی از اشتغال مددجویی نیز از منابع روستایی و تبصره بانکی و بخشی هم از منابع داخلی کمیته امداد تامین می‌شود./۱۳۵۰/د۱۰۲/ب۱