مدیرکل بهزیستی استان قزوین از پرداخت ۸ میلیارد و ۱۹۵ میلیون تومان تسهیلات اشتغال به افراد تحت پوشش بهزیستی خبر داد.

 علیرضا وارثی با اعلام این خبر گفت: این میزان تسهیلات اشتغال برای ۱۹۰ نفر که واجد شرایط دریافت بوده اند، پرداخت شده که مبلغ این تسهیلات ۵۰ میلیون تومان با کارمزد ۴ درصد برای هر نفر است.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از ایلنا، مدیرکل‌بهزیستی استان افزود: افراد دارای کهولت سن، اشخاص دارای محدودیت شدید جسمی، زنان سرپرست خانوار و معتادان بهبود یافته کسانی هستند که جامعه هدف بهزیستی بوده و ارائه خدماتی چون ایجاد اشتغال و حمایت های بیمه ای برای متقاضیان صورت می گیرد.

وارثی اظهار کرد: اداره کل بهزیستی استان در حوزه نگهداری معلولین و ارتقا خدمات در رضایتمندی جامعه هدف خود رتبه اول را در کشور کسب کرده است.

وی ادامه داد: انجمن ها و تشکل های مردمی هم مانند انجمن های ناشنوایان و نابینایان در ارائه خدمات مشارکت مطلوب، عملکرد مناسب و تعامل خوبی دارند.

این مسئول عنوان کرد: مجموع تعهدات شغلی اداره بهزیستی استان ۶۰۸ مورد می باشد که از این تعداد ۳۷۶ مورد بیمه کارفرمایی تثبیتی، ۱۳۴ مورد بیمه خویش فرمایی ، ۳۵ مورد بیمه کارفرمایی، ۶۳ موردخویش فرمایی بوده است.

مدیر کل بهزیستی استان اعلام کرد: تا کنون بهزیستی استان ۵۶ درصد تعهدات اشتغال خود را انجام داده است و ۳۱۶ نفر افراد متقاضی تسهیلات اشتغال مدارک خود را به بانک ها ارائه داده و تسهیلاتشان پرداخت خواهد شد.