سرپرست مدیریت امور طیور و زنبور عسل سازمان جهادکشاورزی استان همدان گفت: ۶ هزار و ۹۶۶ نفر در همدان در بخش طیور و زنبور عسل مشغول به کار شدند.

علیرضا قراگوزلو با بیان اینکه  تعداد واحدهای پرورش طیور و سایر ماکیان در استان همدان ۶۲۶ واحد با ظرفیت ۱۲ میلیون و ۱۰۹ هزار و ۳۱۴  قطعه است اظهار کرد: این واحدها توانسته ۶ هزار و ۹۶۶ نفر را مشغول به کار کند. 

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از فارس، وی افزود: در استان همدان ۲ هزار و ۴۸۱ واحد پرورش زنبور عسل با ۳۴۶ هزار و ۵۳۵ کلونی کندو وجود دارد و برای بیش از ۴ هزار و ۹۶۲ نفر اشتغال ایجاد کرده است.

سرپرست مدیریت امور طیور و زنبور عسل جهاد کشاورزی استان خاطرنشان کرد: ۷۱واحد پرورش کرم ابریشم با ظرفیت ۴۰۰ جعبه تخم نوغان و اشتغالزایی برای ۷۱۱ نفر در استان همدان فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه  ۵۲۷ واحد پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت ۹ میلیون و ۴۱۸ هزار و ۹۰۰ قطعه و اشتغال یک‌هزار و ۴۱۳ نفر  در استان وجود دارد تصریح کرد: میزان جوجه‌ریزی این واحدها از ابتدای سال تا پایان آبان ماه ۱۸ میلیون و ۵۹۶ هزار و ۳۵۰ قطعه است.

قراگوزلو با اشاره به اینکه در این مدت ۳۸ هزار و ۵۰۰ تن گوشت مرغ تولید شده است ادامه داد: این میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷ درصد رشد داشته است.

وی در ادامه به ۱۹ واحد پرورش مادر گوشتی با ظرفیت ۴۹۸ هزار و ۲۸۰ قطعه و اشتغال ۱۹۹ نفر در استان اشاره کرد و گفت: ۵۹۹ هزار و ۵۰۰ قطعه مرغ مادر گوشتی در هشت ماهه سال جاری فعال بوده که ۴ میلیون و ۹۵۸ هزار و ۵۲۵ و قطعه جوجه یک‌روزه تولید شده است.

سرپرست مدیریت امور طیور و زنبور عسل جهاد کشاورزی با بیان اینکه ۴۴ واحد مرغ تخمگذار در استان همدان فعال است گفت: این واحدها با ظرفیت یک‌میلیون و ۷۶۷ هزار و ۳۶۰ قطعه و اشتغالزایی برای ۲۹۵ نفر در استان فعالیت می‌کنند که در سال جاری ۲ میلیون و ۶۹۵ هزار و ۳۹۰ قطعه مرغ تولید شده است.

وی خاطرنشان کرد: ۶ واحد پرورش پولت تخمگذار با ظرفیت ۳۵۹ هزار قطعه فعال است که برای ۵۴ نفر اشتغالزایی به دنبال داشته است.

 قراگوزلو در ادامه از وجود ۱۴ واحد پرورش بوقلمون با ظرفیت ۶۲ هزار قطعه و اشتغال ۶۲ نفردر استان خبر داد و افزود: در هشت ماهه سال جاری ۶۵ هزار و ۵۱۳ قطعه جوجه‌ریزی رخ داده و ۶۰۰ تن گوشت بوقلمون تولید شده کهه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد رشد داشته است.

وی همچنین به تشریح وضعیت استان در حوزه تولید شترمرغ پرداخت و گفت: ۱۶ واحد پرورش شتر مرغ با ظرفیت سه هزار و ۷۷۴ قطعه و  اشتغال ۳۸ نفر وجود دارد که در هشت ماهه امسال ۲ هزار و ۳۰۰ قطعه جوجه ریزی داشته و ۲۷ تن گوشت شتر مرغ به دست است.

سرپرست مدیریت امور طیور و زنبور عسل جهاد کشاورزی با بیان اینکه بر اساس سرشماری سال جاری تعداد ۲ هزار و ۴۸۱  زنبورستان با ۳۴۶ هزار و ۵۳۵  کلنی کندوی زنبور عسل با اشتغالزایی ۴ هزار و ۹۶۲ نفر  در استان فعال است اظهار کرد: میزان تولید عسل این واحدها طی امسال ۳ هزار و ۴۷۰ تن است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد رشد دارد.

وی در پایان به وضعیت پرورش کرم ابریشم پرداخت و افزود: ۷۱ واحد پرورش کرم ابریشم با تعداد ۴۰۰ جعبه تخم نوغان در استان فعالیت دارند که مقدار ۳ هزار کیلوگرم پیله کرم ابریشم تولید می‌کنند و نسبت به سال گذشته ۴۰۰۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.