نرخ بیکاری استان کرمانشاه در فصل پاییز 16.3 درصد اعلام شد.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری استان کرمانشاه در فصل پاییز امسال در جمعیت 15 ساله و بیشتر 16.3 درصد بوده که نسبت به میانگین کشور با 10.6 درصد، 5.7 درصد بیشتر است.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از ایسنا، نرخ بیکاری استان کرمانشاه در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته(18.4 درصد) 2.1 درصد کاهش یافته، اما نسبت به تابستان امسال(14.2 درصد) 2.1 درصد افزایش داشته است.

پاییز امسال استان کرمانشاه بالاترین نرخ بیکاری را بین استانهای کشور داشته و استانهای چهارمحال و بختیاری با 16.1 درصد، خوزستان با 14.5 درصد و لرستان با 13.8 درصد رتبه های بعدی را دارند.

نرخ مشارکت اقتصادی استان کرمانشاه نیز در پاییز امسال 47.4 درصد اعلام شده که نسبت به پاییز سال گذشته( 47 درصد)، چهار دهم درصد بالاتر است.